x
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Kadry i płace

Oferujemy pełną obsługę w zakresie miękkiego i twardego HR. Rzetelnie złożymy sprawozdanie do każdego urzędu. Referencje firm z różnych branż i zaufanie klientów to najlepszy wyznacznik jakości naszych usług.

Oferujemy pełną obsługę kadrowo-płacową firm. Pomagamy obniżyć koszty działalności, zaoszczędzić czas i lepiej wykorzystać procesy biznesowe.

Dzięki nam, zamiast na administrację, klienci mogą przeznaczać dodatkowe środki na inwestycje i rozwój firmy, poprawiając równocześnie swoją pozycję na rynku.

Oferujemy elastyczne rozwiązania, dopasowane do indywidualnych potrzeb. Klienci mogą wybrać pełny pakiet usług z zakresu obsługi kadr i płac, bądź jedną z naszych usług.

Nasze usługi:

Oferujemy: naliczanie płac, odpraw, odszkodowań, składek ZUS, podatku dochodowego. Przejmujemy pełną odpowiedzialność za obsługę płacową - zgłaszamy i wyrejestrowujemy pracowników w ZUS, rozliczamy umowy cywilno-prawne, przygotowujemy roczne deklaracje do urzędu skarbowego i dostarczamy dane wraz z wyjaśnieniami w sprawach objętych świadczoną usługą w toku kontroli ZUS-u i Urzędu Skarbowego.

Oferujemy pełną obsługę kadrową - prowadzenie akt pracowników, rozliczanie czasu pracy, monitorowanie medycznych badań okresowych i szkoleń BHP, przygotowywanie regulaminów pracy i wynagrodzeń, wsparcie przy kontrolach, w tym Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS.

Dostarczamy klientom pełną informację na temat czasu pracy ich zespołów. Dokonujemy obliczeń z danych zebranych przez czytniki elektroniczne lub danych wprowadzonych do systemu kadrowo-płacowego. Przygotowujemy kartoteki czasu pracy.

Przygotowujemy pełną niezbędną do zatrudnienia dokumentację pracowniczą. Prowadzimy kontrolę historycznych dokumentów pracowników, a także opracowujemy regulaminy pracy, pracujemy nad rozwojem kadry przygotowując ścieżki rozwoju zawodowego pracowników.

Dla przedsiębiorców, którzy chcą sprawdzić poprawność prowadzonej przez siebie dokumentacji, prowadzimy kontrole - jako jednorazową usługa bądź zlecenie stałe pełne audyty kadr.

To doskonały sposób na redukcję kosztów. Usługi outsourcingu kadrowego pomogą Twojej firmie w zarządzaniu procesami kadrowymi. W czasie, gdy będziesz rozwijać swoją firmę i zarabiać pieniądze, my będziemy administrować Twoimi kadrami.

Decydując się na współpracę z Ground HR zyskasz nie tylko nasze doświadczenie i wiedzę, ale przede wszystkim wsparcie w zarządzaniu procesami HR oraz rzetelną informację i wiedzę naszych ekspertów. To tym ważniejsze, że polskie przepisy ulegają ciągłym zmianom i wymagają nieustannego monitoringu.

Zakres świadczonych usług w zakresie outsourcingu kadrowego to m.in.:

  • prowadzenie pełnej dokumentacji pracowniczej,
  • ewidencja czasu pracy.

Ground HR przeliczy godziny i stawki, skalkuluje wszystkie składniki pensji, wprowadzi dane do systemu. Rozliczymy się z ZUS-em, US i PFRON-em przestrzegając ustawowych terminów.

Zakres usług wchodzących w skład outsourcingu płac:

  • naliczanie wynagrodzeń i wszelkich należności pieniężnych oraz świadczeń nieodpłatnych wynikających ze stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  • naliczanie i obsługa wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa pracowników oraz prowadzenie ewidencji wypłaconych świadczeń,
  • naliczanie składek na ubezpieczenie: społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • sporządzanie zestawień przelewów wynagrodzeń na indywidualne rachunki bankowe pracowników w formie elektronicznej,
  • rozliczanie umów cywilno-prawnych w zakresie wynagrodzenia oraz właściwych podatków i składek.